Vad är en hundpsykolog?

Vem kallar sig hundpsykolog?

Psykolog är en akademisk titel (och innebär att den som har “rätt” att utöva psykologyrket har en 5-årig universitetsutbildning + 1 års praktik). Vad en hund är vet nog de flesta.
Men vad som är en hundpsykolog är nog mer oklart, här följer lite olika förslag:

  • Psykolog med fördjupad hundkompetens?
  • Självpåtagen titulatur av den som kanske skulle vilja vara psykolog och som gillar hundar?
  • En person som gått en (eller flera) kurser och fördjupat sina hundkunskaper?
  • En person som inte har någon utbildning alls men som anser sig kunna tillräckligt mycket (om hund -och människor) för att kalla sig psykolog – med tillägget hund?
  • Eller kanske helt enkelt en hund utbildad till psykolog…

Läs mer här