Välj hund som du väljer partner

Eller välj partner som du väljer hund.

Tidigare har jag skrivit att vill du bli en bättre människa – var som en hund! Nu vill jag gå ytterligare ett steg och säga att ska du välja Välja hund och välja partner partner, välj då som om du valde hund och omvänt, ska du välja hund, välj då som om du valde partner! Innan jag går vidare måste jag kanske tillägga att det naturligtvis sällan är frågan om val, vare sig när det gäller partners eller hundar. Det är vanligtvis känslorna som styr. Men ibland, lite då och då, försöker vi ta över rodret och bestämmer oss för att tänka till. Och det är just i dessa situationer det kan vara bra att ha något att hålla sig till. Så här kommer några enkla men handfasta och konkreta tips:

  1. Var negativ!
    Räkna inte positivitetspoäng när det gäller din presumtiva partner/hundras. Allt det positiva (eller nästan allt i alla fall) kommer du att stå ut med på sikt. Det är det negativa du måste se upp med.

  2. Lista och poängsätt alla nackdelar!
    Försök lista ut vilka nackdelar din tänkta partner/hundras har och poängsätt dem efter hur ”svåra” eller ”lätta” du anser dessa nackdelar vara.

  3. Rannsaka dig själv!
    Nu kommer den svåra delen, ställ frågan: kan jag stå ut med dessa nackdelar ett helt liv/hundliv?

Facit:
Har du svarat ja på frågan om du kan stå ut med nackdelarna. Grattis! Du kan nu satsa på din tänkta partner/hundras. Har du istället svarat nej. Grattis! Du har nu undvikit en hel massa trassel och bekymmer och kan istället ägna dig åt att söka vidare.  Lycka till! Mickie Gustafson

Fotnot.
Har du ägnat dig åt detta under flera år är det kanske dags med lite självrannsakan igen. (Men bara lite och bara kanske förstås).

Lite mer om att välja hundras kan du läsa här