Vet vi alltid vad våra hundar förmedlar?

hundbadAtt tro att vi förstår är inte detsamma som att veta

På tal om glädje (i mitt föregående inlägg). Ibland är det lätt att vi tolkar det vi ser så som vi vill se det, inte alltid nödvändigtvis för vad det faktiskt är. Exempelvis är det kanske lätt att tro att en hund som får sin päls nedklippt och visar uppenbar glädje, är glad just för att blir nedklippt och slipper sin långa päls. Kan det möjligen istället kunna bero på att den är glad att den ”släpps fri” och att själva klippningsproceduren är över? Ungefär som en hund som visar glädje efter bad och schamponering. Är den glad för att den är ren eller är den glad över att slippa badet? Jag säger inte att jag vet svaren, bara att jag har en fråga, eller två… Mickie Gustafson

(På Karismas kurser för familjehunden lägger vi naturligtvis mycket fokus på hundens språk, behov och beteende. För ju mer vi vet om våra hundar, desto bättre blir vår relation och desto lättare fungerar all inlärning).