Aktivt hundägande eller lugnt?

Två slags hundinnehav – det aktiva och det lugna.

Ingen hund och inget hundinnehav är egentligen det andra likt. Varje konstellation är unik. Men vissa mönster kan ändå urskiljas. Här vill jag nämna två som är ganska skilda från varandra. Nedanstående är naturligtvis inte en uttömmande eller exakt beskrivning men kan ändå ge en liten fingervisning om hur vi själva kan forma våra hundar. Och vilka effekter det kan få (till viss del beroende på ras och individ förstås).

Det aktiva hundinnehavet (som vanligtvis ”drabbar” de aktiva raserna)

Aktiv hundrasHär satsar vi på stimulans och aktivering. Hunden ska aldrig ha tråkigt, den ska lära sig massor av olika saker, allt från nosarbete, lydnadsträning, vardagsträning, kanske varvat med lite ”cirkuskonster”. Detta leder vanligtvis till en mycket glad och aktiv hund som visserligen kan ha lite svårt att koncentrera sig och ibland till och med lite svår att få kontakt med. Kan innebära en ganska stor utmaning att lära hunden att gå lös – och att komma på inkallning. Detta är hunden som alltid förväntar sig någon form av aktivitet och alltid är inställd på att göra något.

Bilden ovan: Australien shepherd.  

Det lugna hundinnehavet (som vanligtvis ”drabbar” de lugnare raserna)

Här satsar vi på vardagslunk och vardagslydnad. Hunden får gärna vara med i olika sammanhang och får stimulans och aktivering genom Lugn hundras vardagslivets alla upplevelser. Hunden har inte tråkigt och träningen består mest av inlärning av ”vanliga vardagsövningar”. Detta leder vanligtvis till en lugn men likafullt glad hund som ofta har lätt att koncentrera sig, som är lyhörd och lätt att få kontakt med. Kan vara förhållandevis enkelt att låta hunden gå lös – och att lära den komma på inkallning. Detta är hunden som inte alltid förväntar sig att något ska hända utan kan vara lika nöjd med att ligga i soffan som att gå en långpromenad i skogen. Bilden till höger: långhårig Chow chow.

Vilket hundinnehav föredrar du?

Och (undrar psykologen som inte kan låta bli att analysera) vilket hundinnehav utövar du  – i praktiken?

Mickie Gustafson

Här kan du läsa om måttlig stimulans och varför det är viktigt