Är du en hundförare eller hundägare?

Äga, leda, vårda eller ”föra” en hund

Likväl som gamla lydnadskommandon lever kvar så har vi också ett språkbruk som kanske kan tyckas lite förlegat. Varför kallas exempelvis fortfarande vanliga hundägare för hundförare? Vem är det som ”för” hunden? Vanligtvis är det någon som inte äger hunden men som jobbar tillsammans med hunden, exempelvis inom det militära, där uttrycket förmodligen har använts i en mer passande betydelse. Ordet föra betyder bland annat att förflytta, leda (och ledarskap är ju ett ord många hundägare skyr idag) vilket kanske gör ordet alltmer missvisande i den vanliga familjehundsägarens dagliga språkbruk. Om vi googlar på hundförare hittar vi knappast något som påminner om ett ”vanligt” hundägarskap.

Ett modernt ”hundägarskap”

Jag tror att detta är ett så inlärt språkbruk att det, precis som när det exempelvis gäller att hundar ska sitta på kommando, sker av gammal vana. (Mer om varför hundar ska sitta på kommando kan du läsa här). Det är inget man funderar så mycket på men nog är det lite märkligt – när man tänker efter. Och jag undrar om inte många av dagens hundägare till och med skulle vilja uppdatera och modernisera ordet hundägare. Kanske till något som, istället för att betona ägarskap, mer pekar på betydelsen av vänskap, vårdnad, omvårdnad, ledsagare etc. 

Ords betydelse

Nu kan man förstås alltid fråga sig om det ens är nödvändigt att märka ord på det här viset. Blir det inte snarare en fråga om hårklyverier. Vad vi anser om den saken styrs bland annat av hur mycket vi tror att ord påverkar oss. Om man, som jag, anser att det vi säger påverkar hur vi tänker och att det vi tänker påverkar hur vi känner, vilket i sin tur påverkar hur vi agerar, ja, då blir orden vi använder aldrig obetydliga. Men tror vi inte att det påverkar oss, då kanske vi heller tycker det är någon skillnad på hundägare eller hundförare. Hur som helst, eftersom jag i huvudsak arbetar med hundägarutbildning är det förmodligen helt följdriktigt att jag huvudsakligen anser mig utbilda hundägare. Och det, kan man säga, fortsätter förhoppningsvis att föra oss framåt. Mickie Gustafson