Varför måste hundar sitta på kommando?

Är ”sittkommandot” ett vanebeteende – hos hundägaren?

Kan det möjligen vara så att många hundägare, ”av gammal vana” lär hundar att sitta på kommando? (Se traditionell dressyr och fördomar och attityder kontra vardagsträning för familjehundar). Eller kan det bero på att de inte känner till alternativen? Eller möjligen därför att ett sittkommando ger hundägaren en större känsla av kontroll? 

Kommandon kan missbrukas

Sittkommandot och förmodligen även ”plats- eller liggkommandot” är troligen bland de äldsta och mest använda. Antagligen därför att det en gång i tiden var (och är fortfarande i vissa sammanhang) mer eller mindre livsviktiga i hundens tjänst hos människan. Men frågan är varför det, liksom en del annan kommandostyrd inlärning, så envist lever kvar i hanterandet av vanliga familjehundar. Varför måste de tillbringa så mycket tid sittandes? Trots att de, allt som oftast reser sig upp,  ord/kommandon som missbrukas kan, precis som allt annat tjat, förlora sin betydelse – även för den mest samarbetsvilliga och lydiga hund!

Vad är det vi vill lära hunden – egentligen?

Hunden som gör utfall mot andra hundar blir kommenderad ”sitt” istället för att lära sig gå förbi andra hundar. Hunden som hoppar på besökande, lekande barn, joggare etc. blir kommenderad ”sitt”. Många hundar blir inledningsvis kommenderade ”sitt”, innan träningen påbörjas. Inför en paus, där tanken är att göra ingenting, kommenderas hundar ”sitt”. Att ta paus och att göra ingenting blir alltså detsamma som ”sitt” – under kommando! Så småningom, ganska snart, har vi hundar som sätter sig så fort de tror att vi förväntar oss något av dem.

Att lära hunden – utan krusiduller och omvägar

För även om hundar knappast riskerar att bli sittande i samma utsträckning som vi nutidsmänniskor, så ser jag ingen större vits att fokusera på att lära den vanliga familjehunden att sitta. När vi exempelvis vill att den ska passera andra hundar utan att göra utfall eller utan att dra i koppel så är det just det vi fokuserar och tränar på. Utan att gå omvägen via sitt, ligg eller dylikt. Men hur vi väljer att förhålla oss, om vi tycker det är bättre att hunden ska sitta under kommando eller är fri att välja är ju upp till var och en av oss. Vi väljer själva. Frågan är om vi vill och kan ge samma valfrihet till våra hundar.

Mickie Gustafson