Hundmöteskurs i Mölndal

Hundmöten för familjehundar i Göteborg/Mölndal

Hundmöteskurs i Göteborg

Att lära hunden möta och passera andra hundar kan vara enklare än du tror. Det gäller bara att veta hur.

Smidigt och vänligt lär vi hunden att passera andra hundar – utan att dra i kopplet, skälla eller göra utfall. Istället visar vi att det är mer positivt och intressant att söka kontakt med dig.

Umgänge eller möte med hundar

Vi anser att det är viktigt att skilja mellan umgänge och hundmöten. För oss på Karisma Utbildning innebär hundmöten att hunden ska kunna möta och passera andra hundar. Om våra hundar får lära sig att de flesta möten innebär att just passera den mötande hunden blir de vanligtvis ganska lugna och vet vad som förväntas.

Här kan du läsa mer om Karismas hundmöteskurs.

Träna hemma:

Det finns vissa saker att tänka på när vi vill lära våra hundar att passera andra hundar utan att exempelvis dra i kopplet, göra utfall eller bli inställd på att leka.

Följande är förslag på sådant du kan tänka på när du vill lära din hund att bete sig lugnt och fint i möte med andra hundar. Har din hund redan hunnit utveckla vissa oönskade beteenden behöver du förmodligen lite mer tid och i första hand träna under ordande förhållande och med lugna, välfungerande hundar! Men principen är densamma – det hunden gör är det den lär, dvs. lär hunden att göra rätt, inte fel.

  • Skilj på möte och lek/umgänge. Något av det viktigaste när du vill lära din hund att möta och passera andra hundar på ett lugnt sätt är att den just får lära sig att passera andra hundar. Om flera möten resulterar i att hundarna få umgås eller leka kommer hunden snart att bli inställd på lek istället för att gå förbi. Hunden kan också bli både osäker och stressad av att inte riktigt veta vad som gäller.
  • Håll rätt avstånd. Försök i möjligaste mån hålla det avstånd som din hund tycker är bekvämt. Först senare, när hundmöten fungerar på längre avstånd, kan avståndet minskas successivt.
  • Skapa trygghet. Visa din hund att du är trygg och säker i situationen. Dra inte i kopplet, stanna inte eller dra ned på takten. Allt detta signalerar till hunden att något speciellt är på gång. Försök istället att bete dig som vanligt.
  • Avled. Försök vara steget före, så när du ser att ni kommer att möta en annan hund plockar du fram hundgodis (gott godis) och börjar mata din hund. Försök sedan att ”mata” förbi. Och om det behövs, och finns utrymme, ökar du avståndet. (Mer om gott godis kan du läsa här).
  • Belöna rätt. Börja helst mata innan din hund fått syn på den mötande hunden och innan din hund börjar dra skälla, göra utfall etc. Risken finns annars att din hund överhuvudtaget inte är intresserad av vad du har att erbjuda. Använd gärna en lugnande (inte uppspelt och superglad) röst samtidigt som du matar. Sluta belöna när ni har passerat hunden, då är tillfället passé och du behöver inte belöna hunden för att den kan gå. Sluta även belöna om din hund inte uppför sig som du önskar – du vill ju inte belöna fel beteende.
  • Begränsa antalet. Bli inte så entusiastisk att du utsätter din hund för onödigt många hundmöten. Det kan på sikt ge motsatt effekt. Försök istället att, i möjligaste mån, begränsa antalet möten. Bättre två ”bra” hundmöten än tio ”halvbra” eller dåliga. Har du möjlighet är det dessutom bättre att träna med samma hundar i början
  • Repetera Även om vi inte får bli överentusiastiska så gäller det ändå att minnas att repetition är kunskapens moder. En bra regel att tänka på i all träning är att när du tror att inlärningen är befäst behövs repetition och upprepning minst lika många gånger eller mer som du redan tränat.

Lycka till!