Pandemi och psykisk ohälsa

Ensam, på gott och ont

Jag har tidigare skrivit om psykisk ohälsa som en ”frisk reaktion på en sjuk miljö”. Och i pandemitider är det många som reagerar med att må psykiskt dåligt. Och det är inte underligt för det är svårt för en social varelse att inte få vara social, att inte få umgås och interagera Frö till framgångmed andra. Så självklart blir en pandemi, där vår rörelsefrihet begränsas, en stor utmaning. Vi vet exempelvis att många äldre människor lider av depression bland annat på grund av isolering och ensamhet. Det har vi vetat länge (och under 2020 uppmärksammades det lite extra) och det är bra – i alla synnerhet om det kan leda till förändring.

Ensamma flockdjur

Vi vet att flockdjur behöver sällskap och jordbruksverket rekommenderar exempelvis att  hästar inte ska gå ensamma. När det gäller oss människor finns också en hel del information om ensamhetens negativa sidor. Men, och det måste tilläggas, vi reagerar olika på ensamhet. (Det finns exempelvis studier som pekar på att intelligenta människor trivs ensamma).

Ensamhet och välmående

Det må förhålla sig hur det vill med den saken men det finns en slags ensamhet och avskildhet som det flesta av oss mår bra av, en ensamhet som kan leda till psykisk hälsa och välmående. Men det är långt ifrån alltid vi väljer ensamheten, hur hälsobringande den än må vara. Ibland försöker vi till och med springa ifrån oss själva och den ensamhet vi kanske behöver för att må bra på sikt.

I varje motgång finns fröet till framgång

Som alltid, när något är svårt, kan det kännas långsökt att se något positivt i det som sker. Ibland är det svåra så svårt och smärtsamt att det rent av blir omöjligt. Men mestadels finns möjligheter där vi inte ser dem. Så tillhör du en av de lyckligt lottade, som inte drabbats vare sig av sjukdom eller förlust under en tid som på många sätt varit en utmaning (och som långt ifrån verkar vara över) så kanske just du kan finna ditt frö. 

En tid av eftertanke – och omtanke

Något som få kanske tänker på är att omtanke om andra leder till stort välbefinnande, inte bara hos den som omtanken riktar sig mot, utan i lika stor utsträckning hos den som är omtänksam. Att visa omtanke, hänsyn och att ta ansvar för andra skapar alltså välmående hos oss själva! Så samtidigt som vi ökar andras välmående utvecklar vi våra egna bra sidor – och vårt eget välmående. Och nu är en tid då vi mer än någonsin har chansen att göra detta!.

Var sak har sin tid

Just nu är kanske en tid av ”stillastående” och isolering, en tid till ro och eftertanke. En tid för bara dig. Tids nog är det dags att möta världen igen, kanske med nya ögon och ny energi. För var sak har sin tid.

Mickie Gustafson