Yrkesutbildning hund i Stockholm

Hundinstruktör, hunddagisföreståndare, hundpsykolog. Distans, halvdistans eller på plats (bundet).

Sara ViforrEftersom många från hela landet väljer att utbilda sig via Karisma är vi naturligtvis väldigt glada över att vi numera även kan erbjuda vissa av våra yrkesutbildningar till er som finns i Stockholm med omnejd och som dessutom föredrar att läsa på plats istället för på distans.

Att studera på plats
Att studera på plats innebär i korthet att utbildningen är schemalagd och du träffar lärare och studiekamrater. Ni träffas 6 helger, 1 helg/månad. Utbildningen innehåller föreläsningar omväxlande med praktik, diskussioner, mm. Mer kan du läsa här. 

Att studera på halvdistans
Vill du läsa till hundpsykolog/ spec. kynolog på distans deltar du vid några tillfällen på plats (som ovan) och får studieuppgifter som du sedan genomför hemma i din egen takt. Det kräver förstås lite mer självdisciplin och viss studievana eller motivation. Mer kan du läsa här

Att studera på distans
Studier på distans innebär i korthet att du i princip genomför så gott som hela din utbildning hemma i din egen takt. Mer om våra distansutbildningar kan du läsa här. 

Att välja en Karismautbildning
Karismas utbildningar är till stor del ett resultat av de erfarenheter och den kompetens som byggts upp under mer än 40 aktiva år i branschen och bygger i stor utsträckning på just Karismas utbildningskoncept vad gäller problemhantering, kommunikation, stresshantering, inlärning, hundägarutbildning etc. Att välja en karismautbildning innebär att du, förutom de kunskaper som krävs inom ditt yrkesområde, även får ta del av ett annorlunda, och möjligen avvikande förhållningssätt. (Eller också är det kanske precis vad du själv alltid har tyckt och tänkt).