Hållbar och positiv inlärning

Repetition och utmattning är inte samma sak.

Upprepning befäster inlärning och kunskaperna stannar kvar längre i minnet om de ”överinlärs”. Det innebär att man helst ska fortsätta lära in ett material även efter det att man anser det vara inlärt (det gäller bilkörning, dans, hundträning etc.) Ju mer man tränar, desto säkrare och duktigare blir man. Men upprepningen får inte gå över i uttråkning, då riskerar vi att få motsatt effekt.  Men skillnaden mellan olika hundraser är stor. Vissa raser blir uttråkade och tappar intresset fort (då är det viktigt att finna nya vägar att motivera eller att pausa i träningen). När det gäller de aktiva raserna är det lättare att tangera gränsen för utmattning utan att det märks direkt. Men istället för att inlärningen befästs blir många av dem stressade! Och stress försvårar inlärning och sänker minnesfunktionen.
Läs gärna Mickie Gustafsons artikel om hållbar och positiv inlärning