Hållbar och positiv inlärning

Repetition och utmattning är inte samma sak. repetition

Upprepning befäster inlärning och kunskaperna stannar kvar längre i minnet om de ”överinlärs”. Det innebär att man helst ska fortsätta lära in ett material även efter det att man anser det vara inlärt (det gäller bilkörning, dans, hundträning etc.) Ju mer man tränar, desto säkrare och duktigare blir man. Men upprepningen får inte gå över i uttråkning, då riskerar vi att få motsatt effekt. Det finns dessutom många skäl att variera sin träning och inte alltid fokusera på just vissa moment i inlärningen. (Här kan du läsa mer om Relationsträning eller hunddressyr)

Olika hundraser

Men skillnaden mellan olika hundraser är stor. Vissa blir uttråkade och tappar intresset fort (då är det viktigt att finna nya vägar att motivera eller att pausa i träningen). När det gäller de aktiva raserna är det lättare att tangera gränsen för utmattning utan att det märks direkt. Men istället för att inlärningen befästs blir många av dem stressade! Och stress försvårar inlärning och sänker minnesfunktionen. Mickie Gustafson
Läs gärna min artikel om hållbar och positiv inlärning