Hundar är inga soldater

Hundkurs för soldater eller för våra kamrater?

Runt om i landet erbjuds kurser i vardagsträning, eller vardagslydnad för familjehundar. Och det är bra. De flesta hundägare idag har mer behov av att träna sina hundar i just vardagslydnad. Traditionell lydnadsdressyr som bygger på militär disciplin och ”blind” lydnad, känns kanske inte lika aktuell.

Varför kommenderas våra hundar?

Ändå används frekvent ordet ”kommando”. Varför ska hundar lära sig “kommandon”, som ju är en order, ett direktiv till en soldat?  Istället för att “beordra” skulle vi kanske kunna be våra hundar att utföra vissa handlingar. Vi kan lära dem olika ords betydelse, lära dem olika begrepp, uttryck, termer. Vi kan ge dem vissa uppdrag, uppgifter etc. Kommando verkar lite gammaldags, militäriskt, så helt motsatt moderna, mjuka inlärningsmetoder. Är det inte dags att sluta kommendera?

Hundförare eller hundägare?

Och hur har vi det med ordet ”förare”.  Hunden är ju knappast ett fordon och vi  dess chaufför, bilförare etc. De flesta av oss är ju faktiskt hundens ägare. Utom kanske i det militära eller inom polisen och i utställningssammanhand (då kallas det för övrigt handler). Om vi inte vill kalla oss hundens ägare är det kanske dags att hitta ett mer tidsenligt begrepp. Möjligen skulle vi kunna vara hundens vägledare, guide, ledsagare eller hundförälder. Personligen tycker jag att ägare duger bra. Även om jag i grunden är medveten om att ingen egentligen kan äga en annan varelse, lika lite som vi egentligen borde kunna äga marken vi går på. Ändå är det så verkligheten ser ut och i verkligheten ser jag mig själv mer som mina hundars ägare än deras förare. Och det är jag troligen inte ensam om. Mer om förare respektive ägare kan du läsa här

Språkpolis i hundvärlden

Det här kan kanske tyckas vara hårklyverier eller att märka ord. Men orden vi använder avslöjar en del av hur vi tänker eller känner. Ibland avslöjar de också att vi inte tänkt alls. Och kanske kan just ord som ”förare” och ”kommando” säga något om hur vi ser på våra hundar eller vilken relation vi har till dem. Eller också har vi bara inte tänkt på det. Och då är det kanske på tiden, alla fall för alla oss som vill se oss som moderna och uppdaterade nytänkare. 

Gör vi världen mindre än den är?

Ibland gör vi nog världen mindre än nödvändigt, både för oss och för hunden bland annat genom ett begränsat ordförråd. De flesta hundar lär sig i genomsnitt ca 165 ord under en livstid, medan de i själva verket tycks kunna lära sig upp till tusentals!? ord. Läs om en studie här. Så det verkar ganska onödigt att inskränka sig till att endast kommendera hunden. Dessutom, och kanske viktigast av allt: Orden vi använder, alltså både vilka ord och mängden ord vi använder, kan vidga eller begränsa hur vi upplever världen. Så när vi tänker och säger att vi kommenderar vår hund, eller att vi är hundens förare så riskerar vi att fastna i en ganska begränsad och möjligen förlegad värld. En värld där vi blir den militära föraren och hunden vår (kanske) lydiga soldat. Tycker du att jag överdriver? Du kan ha rätt, kan hända ser vi helt olika på världen 😉

Mer om hur och vad du vill att din hund ska lära sig kan du läsa här under Militärhund eller familjehund? Och om kurser i Vardagsträning för familjehundar (utan kommandon) kan du läsa här under Aktuella kurser

Mickie Gustafson